Start in Canada 1974-1977

1974 First bronze sculpture: Pietá, ca. 30 cm wax

1974 Bouwen aan de oven

1974 Bij de bronsgieter

Dit was mijn eerste bronzen beeld, dat totaal onverwacht in opdracht is gemaakt. We gingen op zomervakantie vanuit Vancouver naar Regina en kampeerden op een boerderij waar men paarden verhuurde. Dit was net ten noorden van Regina in Saskatchewan, een provincie in het midden van Canada. Het was 1974, de Volkswagen bus waarmee we reisden, had problemen met de koppeling, geld voor een nieuwe was er niet, want het was de laatste week van onze vakantie. In de krant stond een schakelbak te koop, maar hoe aan het geld te komen, want wij hadden net genoeg geld om naar huis te gaan. Met deze gedachte liep ik rond de boerderij terwijl ik naar de schuur keek waar de paarden werden gehouden, zo’n typische rode schuur die kenmerkend is voor het landschap van de prairie. Mijn gedachten waren dat de schuur wel wat verf kon gebruiken. Ik ging naar de eigenaren van de boerderij, ze nodigden me uit, boden koffie aan en ik voelde me thuis. Ik legde mijn probleem aan hen voor en opperde om de schuur te verven om de schakelbak te kunnen betalen. Intussen was ik de woonkamer aan het scannen en merkte dat ze best wel een kunstcollectie hadden, wat ongebruikelijk is voor een boerderij op de prairie. Ze vroegen me wat voor werk ik deed. Ik legde uit dat ik net de kunstacademie had afgerond en bezig was mijn kunst verder te ontwikkelen. Tot mijn verbazing boden ze mij een opdracht aan om een ​​kunstwerk te maken voor het bedrag van de schakelbak. Ik was overweldigd, plus het vertrouwen dat ze in me stelden. De volgende dag kocht ik de schakelbak, monteerde hem zelf en ik reed terug met de gedachte om aan mijn eerste opdracht te beginnen.

This was my first bronze sculpture, which was commissioned unexpected. We went on a summer holiday from Vancouver to Regina, and camped on a farm were they rented out horses, just north of Regina, Saskatchewan, a province in the middle of Canada. The year was 1974, the Volkswagen bus we were travelling in experienced transmission problems, money for a new one was not available, for it was the last week of our holiday. In the newspaper, there was a transmission for sale, but how to get the money, for we had just enough money to get back home. I walked around the farm with this thought in mind, while looking at the barn where the horses were kept, a typical red barn that furnished the landscape of the prairies. My thoughts were that it could use some paint. I went to the owners of the farm, they invited me in, offered me coffee and I felt quite at home. I explained my dilemma, and the proposal to paint the barn enabling me to pay for the transmission. In the meantime, I was scanning the living room and noticed that they had quite an art collection, which is unusual for a farm on the prairies. They asked me what I did for a living. I explained, that I just finished Art College and was working on further developing my artwork. To my surprise, they offered to commission an artwork for the amount of the transmission. I was overwhelmed, plus the trust they put in me. The next day I bought the transmission, put it in myself, and I drove back with the thought of starting to work on my first commission.

1975 Man aan tafel, houtskooltekening 200x100 cm

1975 Man aan tafel (200x100 cm)
1975 Man aan tafel (200x100 cm) Houtskooltekening op muur

Tijdens mijn studie aan de kunst academie in Canada heb ik op de muur van ons appartement een man getekend zittend aan tafel in houtskool. Het was een oud appartement met dunne houten binnenwanden. Wij verhuisden en mijn broer Jim vond het jammer om de tekening achter te laten, dus heeft hij hem uit de muur gezaagd en aan mij gegeven. De tekening is nu in het huis van mijn dochter Benita in Swift Current, Saskatchewan.

While studying at the art college in Canada, I drew a man sitting at the table on the wall of our apartment in charcoal. It was an old apartment with a thin plywood wooden wall. When we moved, my brother Jim was very sorry to leave the drawing behind, so he sawed it out of the wall and gave it to me. It is now at my daughter Benita’s house in Swift Current, Saskatchewan.

1976 De monnik, drijfhout en klein(60x30x20cm)

1976 De monnik (60 x 30 x 20 cm)
1976 De monnik (60 x 30 x 20 cm) drijfhout en klei

De monnik(1976) was een opdracht van mijn moeder. Zij had een stuk hout gevonden op het strand aan de westkust van Canada. Zij vroeg of ik er een beeld van kon maken. Kijkend naar het hout zag ik een grotachtige vorm en dacht dat een monnik er goed in zou goed passen. Ik maakt een kleifiguur en zetten hem in de ruimte. In het begin was haar enthousiasme wat minder maar later complimenteerde ze me met het beeld.

The Monk(1976) was a commission from my mother. She found a piece of wood on a beach at the west coast of Canada. She asked if I could make a sculpture from it. Looking at the wood, I found it had a cave-like structure. I thought a monk will fit in well. So I made a clay figurine and placed it in the concave space. Her enthusiasm in the beginning was little, but later she complimented me.